Startsiden

Winnem-slekten fra Vest-Agder og Nordland
Utsikt på Lista
Winnem-slekten har dype røtter på Lista hvor dette bildet er tatt fra fyrtårnet, og i Kvinesdal hvor de første leddene av Olav Harald Winnens farsslekt kan spores tilbake. Se også kart som viser en rekke gårder som kan knyttes til slekten både i Kvinesdal og på Lista. Foto: Utsikt fra Lista Fyr, Ulli Koch, München 2002. Gjengitt med fotografens tillatelse.

Det følgende er hentet fra « Forfedrene til Oseas Emanuel Winnem », et manuskript ført i pennen av Dr. Bjørn Bratland, Færvik på Tromøy, og overlevert Reidar Winnem på hans reise rundt til forskjellig slekt i landet sommeren 1994. Bratland oppgir flere steder å ha brukt «Kvinesdalsboka» som kilde. Teksten er bearbeidet for denne slektshistoriens presentasjonsform av Carsten Berg Høgenhoff. Se forøvrig også Geirr Winnems slektshistorie på internett.Ett av verkene Dr. Bratland har støttet seg til, er Kåre Rudjords "Listaboka I og II - Gard og Folk" (1980), hvor hver gårds beboere og historie presenteres. Vi har tatt for oss denne publikasjonen uavhengig av Bratland. I og med at Winnem-familien til ulike tider kan knyttes til et svært stort antall av gårdene på Lista (se kart), har boken stor interesse for oss. Listaboka er detaljert og omfattende; her nøyer vi oss med å sitere bare det aller mest aktuelle for oss. For dypere kunnskap viser vi til Rudjords bok.


 • 1. ledd  Ole Larsen RegevikOle Larsen Regevik var gift med Torborg Ståledatter , datter av Ståle Didriksen som hadde en annen datter i tillegg til Torborg, nemlig Boel eller Bodil Ståledatter. Ståle Didriksen var eneste sønn av Didrik Eriksen Flikka, sønn av Erik Stålesen Flikka. Han bodde på Flikka i Nes, og er nevnt i 1560 og 1591. Slekten kom ifølge Kvinesdalsboka fra Regevik mellom Flekkefjord og Sira (?) omkring 1700.
  2. ledd  Mikkel Olsen Y-EgelandKjøpte Y. Egeland i 1697 etter Tore Fredriksen og morens søster, Boel (se Kvinesdalsboka, s. 35). Død 1711. Mikkel Olsen var gift med Ingerid Asbjørnsdatter Haukland fra Haukland i Lund, død 1701. Hun var datter av Asbjørn Karlsen, hvis far var lensmann i Lund, Karl Asbjørnsen Hove (se Lundboka, s. 316, Ingeborgætt frå Omund i Byre). Mikkel Olsen og Ingerid Ambjørnsdatters barn var:

  3. ledd  Anders Mikkelsen Y-EgelandFødt 1670, død 1739. Anders Mikkelsen Y-Egeland var gift med Todne Kiddelsdatter (d. 1779), som han hadde fem barn med:

  4. ledd  Ole Andersen EgelandOle Andersen Egeland ble født 1726 på Ytre Egeland, og døde i 1801 på Øvre Egeland. Han bodde på Øvre Egeland i Kvinesdal, og fikk skjøte i 1752 på det som var den beste gården på Øvre Egeland, i 1802 verdsatt til 497 rd. Ole Andersen Egeland var gift med Anna Kristine Sørensdatter , født 1734 på Øvre Egeland, død 1800 samme sted. Ole Andersen Egeland hadde 11 barn, av hvilke fire er nevnt i «Forfedrene til Oseas Emanual Winnem»: Anna Kristine Sørensdatters foreldre var Søren Danielsen Moi-Hidreskog og Eva Oseldatter , som han ble gift med i 1733. Søren Danielsen Moi-Hidreskog ble kalt «Rade-Søren», og en tid eide han Ydregarden på Moi, før han til sist havnet i Hidreskog. I tillegg til datteren Anna Kristine hadde de datteren Maren.
  5. ledd  Anders Olsen-EigelandAnders Olsen ble giftet inn i en god slekt på Grostøl på Lista. Han ble født i Liknes sogn i Kvinesdal i 1785, og døde på Grostøl i 1845. Anders Olsen var gift med Grete Marie Andersdatter Åmdal , født 1792 i Frestadheia, død 1890 på Grostøl. Hun var datter av Anders Olsen Ugjel, født 1765 i Ugjel, død 1829 i Åmdal, og Abel Rasmusdatter-Åmland, født 1750 i Åmland, død 1827. For ytterligere opplysninger vises til Tomstad- og Åmland-slektene. Anders Olsen-Eigeland og Grete Marie Andersdatter hadde seks barn, alle født på Grostøl, som er nevnt i «Forfedrene til Oseas Emanual Winnem»:

  6. ledd  Ole Severin Andersen GrostølOle Grostøl og Helene Vinneim

Ole Severin Andersen Grostøl og Helene Jørgine Hansdatter Vinneim. (Foto fra Tor Borg, Hvitsten).

Ole Severin Andersen Grostøl bl født 2. desember 1814 på Grostøl på Lista, død 19. juni 1897 i Liland i Ofoten. Han var lærer i 52 år, og hadde stilling i Nordbygda da han i 1847 ble gift med den iht Listaboka 15-årige Helene Jørgine Hansdatter-Vinneim. Hun var født 19. oktober 1831 på Vinneim på Lista, død 10. mars 1910 i Liland i Ofoten.I Listaboka (s. 162, under gården Vinneim) finner vi forklaringen på hvorfor Ole Severin og Helene Winnem valgte å reise til sine utflyttede sønner i Lofoten på sine eldre dager: Ole Grostøl var en aktet lærer, men han kom på kant med skolekommisjonen i striden om rodestuene. I Nordbygda krets ble det leid skolestue på gårdene Vinneim og Nordberg. Da posten ble lyst ut, ble Ole Grostøl satt utenfor, og fikk en annen krets som ble tungvint når han bodde på Vinneim. I slutten av 1870-årene solgte han derfor gården og reiste nordover til sine sønner der.I Ofoten bodde Ole Grostøl og Helene Vinneim først hos sønnen Hans, senere hos Emanuel hvor de bodde til de døde.Ole Severin Andersen Grostøl og Helene Jørgine Hansdatter-Vinneims barn, alle født på Vinneim, var:

  • Hans Jørgen Olsen-Winnem, f. 29/10 1851, d. 23/1 1932. I folketellingen for 1875 finner vi ham som kontorist hos lensmann Johan Jørgensen i Alstadhaug herred, hvor både lensmannen og kontoristen er bosatt på fogd Georg Daniel Barths adresse på Sannes. I Alstadhaug finner vi også Henny Klara Isabella Dass, f. 1846 i Ålesund og datter av snekkermester Mikal Brinkmann Dass f. på Lurøy i 1820 og hustru Johanne Kristianne Henrikke Dass, f. Skjølberg i Bergen 1820. Dette må være den samme Henny Winnem født 1846 i Ålesund som vi finner i FT 1900. I FT 1900 er Hans-Jørgen Winnem lensmann og gårdbruker, bosatt på Liland i Evenes, g.m. Henny Winnem. Datteren Aagot Winnem, f. 1884, bodde fremdeles på gården. Barn - opplysninger fra Gjertrud Berg og FT 1900:
  • Andreas Olsen-Winnem, født 2/7 1857, lærer, død 24/4 1945, gift med Anna Sofie Kåsbøll, født 30/9 1855, død 23/7 1937 (Andreas Olsen-Winnem er oldefar til Bjørn Bratland , forfatter av "Forfedrene til Oseas Emanuel Winnem" som danner grunnlaget for hele Winnem-biografien på disse internettsidene (red.anm.)). Deres barn bosatt hjemme pr FT 1900 - (og kanskje er også Oscar Winnem, f. 1882 i Vardø og i 1900 ansatt som handelsbetjent hos Herman Winnem i Evenes deres sønn?):
  • Ole Hermann Olsen-Winnem, f. 29/4 1860, d. 24/4 1943, handelsmann, gift med Astrid (...), f. 1873 i Bodø. Han ble enkemann to og gift tre ganger, siste gang med Ragna Marie Johanne Dundas, og hadde tilsammen 11 barn. I Bodø finnes en Margrethe Winnem f. 1887 og en Andra Winnem f. 1889 som skoleelever, begge født i Liland i Ofoten og med Liland oppgitt som "sedvanlig bosted". Kan Andrea være kommet med to ganger i FT 1900 (se under), mens Margrethe er hennes eldre søster og datter av Ole Herman Winnem? Barn bosatt hjemme hos Herman og Astrid Winnem på Aspåsen i Evenes iht FT 1900 var:
Bebyggelsen på Vinneim ble iht Listaboka rasert av tyskerne under 2. verdenskrig, men i boken finnes et bilde fra gården slik den så ut i 1905.

7. ledd  [Oseas] Emanuel Winnem

Oseas Emanuel Winnems familie Oseas Emanuel og Emilie Torine* Winnems famile. Bak, med skyggelue, er Olav Winnem og søsteren Anna, foren fra venstre Kristian, Oseas Emanuel, Sigrid, Emilie og Emil (Foto: Fra Gjertrud Berg).* Mellomnavnet Torine iht opplysninger på FamilySearch.

Født 15. oktober 1862 på Vinneim, død 4. november 1951. Proprietær. Oseas Emanuel Olsen-Winnem flyttet til Skogøya, Liland i Ofoten etter tre år i Amerika (syv år er nevnt av Gjertrud Berg, red. anm.). Hans sønnesønn Halvor har fortalt: «I Amerika arbeidet farfar som tømrer. Han var også aktiv i kirkesang, Han var en god sanger, og han var god til å fortelle fra gamle dager på Lista».Det følgende bygger på beretning fra Gjertrud Berg (se Ravn-slekten):Oseas Emanuel Olsen-Winnem var gift med Emilie Torine* Olsdatter (kanskje kalte hun seg Dønnessen som barn). På Liland ble han lensmannsbetjent hos sin bror og lensmann i Evenes, Hans Jørgen Winnem, før han senere kjøpte gården Rydnes på Skogøya. Hans kone Emilie Olsen var født 11. april 1875, og døde 29. august 1954. Fordi hennes foreldre Ole Elias Jacobsen og Ane Kristine Adreasdatter hadde svært mange barn, vokste hun opp hos kjøpmann Dønnessen i Botn. Moren ble kalt «Vakker-Ane», og har vel derfor vært en pen kvinne å se til. Oseas Emanuel Winnem og Emilie Olsdatter hadde seks barn:

Oseas Emanuel Winnem og Emilie Winnem er gravlagt ved Evenes kirke . (Fotografier: © Carsten Berg Høgenhoff, 1996)

8. ledd  Olav Harald WinnemBotn i Ofoten
Gården i Botn, Bogen i Ofoten i tidligere dager - omkring 1934. Erling Winnem forteller at ripsbuskene foran våningshuset ble flyttet fra en annen eiendom litt lenger inn i Botn og omplantet nettopp det året. Fra før 1950-tallet er våningshuset hvitt, og det ble på 1990-tallet bygd en terrasse foran huset.

Olav Harald Winnem ble født 18. mars 1897 på Rydnes på Skogøya, Evenes i Nordland, og døde 18. mars 1980 på Narvik sykehus. Utdannet ved Lærerskolen på Elverum. Lærer i Østervik og gårdbruker på Øvergård i Botn, Bogen i Ofoten (gårdsnavnet Øvergård er ikke brukt til daglig; man snakker bare om "Botn"). Gården bygde de i 1933, samtidig som han fortsatte som lærer i Østervik til han gikk av som pensjonist. Gift 1. april 1923 i Evenes kirke med Gulli Ravn , født 11. november 1898 på Liland i Evenes, død 27. juli 1996 i Evenes.

Olav Winnem var en ivrig lokalhistoriker, og skrev blant annet for Evenes Bygdeboknemds tidsskrift Fimbul.Olav Winnem

 

Olav Winnem. Trykk på bildet for større utgave (Foto: © Geir Olav Berg, ca 1976).

Olav Winnem og Gulli Ravn hadde fire barn:

T.v: Gulli Ravn og Olav Winnem på gården i Botn, sommeren 1959. I bakgrunnen, Einar Bergs Ifa som brakte familien på fire og farmor trygt fra Bergen til Botn og tilbake. Trykk på bildet for større utgave.T.h.: Olav og Gulli Winnem fotografert i Trondheim 23. august 1952. Trykk på bildet for større utgave (Foto: Fra Einar og Gjertrud Berg )Andre bilder: Olav og Gulli Winnems gård ligger vakkert til helt innerst i Botn, med utsikt mot Ofotfjorden. På godværsdager ser en helt til Røst. (Foto: Carsten Berg Høgenhoff, 1996). Olav og Gulli Winnems vigselsattest, 1. april 1923.

Gå til aneliste/Go to Ancestor List
Leads you to the Berg/Selsbak/Winnem/Ravn part of this website. Leads you to the Winnem/Ravn/Burchard part of this website.     


Siste endring: 29-Jul-2009
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler