Startsiden

Diplom Vignett
Oppdatert 2. april 2005.

Av Carsten Berg Høgenhoff, Oslo

Innhold Forrige kapittel Neste kapittel

11. kapittel, 2-2::
Stamtavle

Ahasverus de Créqui dit la Roches etterkommere fra ekteskapet med Mette Riisbrich - del 2 [note a]:
Etterkommere etter døtrene Karen, Judith og Gjertrud

Se kapittel 11 del 1 for kommentarer vedrørende artikkelen i NST XXXIX bd. 1 (2003) og hvordan du kan bruke fotnotene nedenfor til å veilede deg i forhold til den.

Innhold


Ahasverus de Créqui dit la Roches fem eller seks barn med Mette Riisbrich - innledende oversikt del 2-2

Ahasverus hadde også fem barn med sin andre kone, Mette Riisbrich. Hun var født ca 1645, gravlagt 11. januar 1709, og hun var datter av fogd og godseier Volquard Brodersen Riisbrich og Karen Johanne Lem:

  • Ahasverus, født 1671, gift med Anne Knutsdatter Urne, se kapittel 11, 2-1
  • Judith, født ca 1673, død 1738. Gift 1. gang med kapellan i Voss Peder Torbensen Arctander, gift 2. gang med sogneprest i Overhalla Peder Lauritsen Scavenius. Én datter, trolig av 1. ekteskap.
  • Karen, gift med kaptein Christian von Alst.
  • Antonette Augusta, gift først med Lambert Didriksen, senere med kommandant på Tranquebar vest i India, Claus Voigt (død 1699). Tranquebar lå ca 80 km nord for den indiske byen Tanjore, og ble opprettet som dansk-norsk koloni i 1616. Fortet ble anlagt i 1620, og i 1706 ble den første lutherske misjonsstasjon i India opprettet her. I 1845 ble Tranquebar solgt til det britiske East India Company.
  • Gjertrud, født ca 1676, gift 10 mars 1693 i Stavanger med fenrik, senere kaptein Wentzel Rothkirch Kaas. Han var født i 1669 i Danmark, sønn av Hartvig Kaas (av "Mur-Kaas'ene") til Ulstrup og Faddersbøl på Jylland, og hans 2. hustru Sophie Rothkirch. Wentzel var kommet til Norge som sersjant ved Boynebourgs gevorbne infanteriregiment og var senere ved telemarkske kompani av Vesterlenske regiment, og ved ryfylkeske kompani av samme regiment, der han ble løytnant 7 desember 1700. Han avgikk fra denne stilling 1701 og ble 26 mars samme år utnevnt til kaptein ved Århus nasjonale regiment til fots, avskjediget derfra 1705 og fikk 1706 majors karakter for å søke ansettelse utenlands. I 1708 ansatt som kapteinløytnant ved Prins Christians regiment, og var 10 mars 1710 med i slaget ved Helsingborg og ble der tatt til fange av svenskene. Han ble igjen ansatt som kapteinløytnant ved Prins Christians regiment 1718, og har trolig fra da av bodd i Korsør. Han tok avskjed med kapteins karakter i 1721. Gertrud og Wentzel Kaas ble stamforeldre til den norske gren av slekten Kaas, som fra 1848 bærer navnet Munthe-Kaas. Den danske gren av deres etterkommere er nå utdødd.
  • Et ikke navngitt barn gravlagt i Stavanger Domkirke i 1676 - se kapittel 11, 2-1.

Karen de Crequi dit la Roche

1g. KAREN, død av heftig spinkelfeber 31. des. 1699. Gift med kaptein [259] Christian von Alst, død 23. des. 1699. Begge ble gravlagt i Trinitatis kirke i København, sannsynligvis 10. januar 1700.[260] To barn:

 • 2ga. Christine von Alst, født 1694, død 23. mai 1762, gift 17. juli 1710 med provst, magister Jacob Jacobæus, født 4. juni 1683, død 1738, sønn av professor, dr. juris i København Holger Jacobæus (1650-1701) og Anna Margrethe Bartholin (1668-1698).
  • 3gaa. Katharina Christine Jacobæus, født 28. nov. 1723, død 26. sept. 1780 gift 8. mai 1744 med kommandørkaptein i sjøetaten Christian Reiersen, født 11. aug. 1710, død 17. mai 1764, sønn av Jens Reiersen og Catharine Weinecken.[261] Seks barn, hvorav to fikk etterkommere.
   • 4 a. Else Jacobine Reiersen f. 20.2.1745; d. 1746
   • 4 b. Holger Christian Reiersen f. 14.9.1746; d. 16.12.1811 deputert og conferentsråd gm 15.11.1786 Charlotte Kirstine Studsgaard f. 25.8.1763;d. 18.8.1810 datter av biskop Christian Beverlin Studsgaard i Aalborg
    • 5 a. Charlotte Cathrine Reiersen f. 28.1.1788; d. 20.3.1858 gm 14.6.1811 sin tremenning justisråd Andreas Ludvig Reiersen f. 27.2.1787; d.9.9.1850 herredsfogd i Rongsø m.fl. herreder
     • 6 a. Ludvig Peter Christian Reiersen f. 3.9.1812; d. 18.2.1841 cancellist
     • 6 b. Christian Frederik Cai Reiersen f. 10.4.1818 prest Carlslundepå Sjælland, forfatteren av slektsboka?
    • 5 b. Beverlin Christian Reiersen f. 1.4.1792; d. 25.12.1847 revisor København kommune
    • 5 c. Else Christine Frederikke Reiersen døpt 25.8.1793; d. liten
    • 5 d. Holger Jacobæus Reiersen f. 31.8.1794; d. 6.2.1855 skipskapteingm 28.6.1825 Else Cathrine Soltvedel f. 14.6.1799; d. 4.10.1832
     • 6 a. Christian Frederik Reiersen f. 16.3.1826; d. 11.9.1874 overlærer sjøetatens gutteskole
     • 6 b. Charlotte Cathrine Reiersen f. 1.11.1827
     • 6 c. Elise Catinca Reiersen f. 21.7.1830 gm 12.5.1853 Johannes Bernth f. 23.8.1822
      • 7 a. Holger Ludvig Bernth f. 31.8.1854; d. 4.6.1866
      • 7 b. Viggo Christian Bernth f. 16.8.1856 stud. jur.
      • 7 c. Else Cathrine Stephine Bernth f. 10.9.1857
      • 7 d. Laura Caroline Charlotte Bernth f. 12.9.1859
      • 7 e. Charlotte Bernth f. 24.9.1862
      • 7 f. Johane Cathinca Bernth f. 22.2.1866
      • 7 g. Axel Valdemar Bernth f. 4.7.1870
     • 6 d. Carl Elselius Reiersen f. 13.9.1832 kjøpmann i London gm.10.4.1860 Ulrica Henriette Felicita Haas f. 4.6.1836
      • 7 a. Othalia Henriette Ulrica Reiersen f. 26.2.1862
    • 5 e. Jens Frederik Reiersen f. 8.8.1798; d. 15.1.1853 regimentkirurg Rendsburg, privat praksis i København fra 1842
    • 5 f. Lucie Maren Caroline Reiersen f. 14.10.1800 gm 12.11.1824 Cai Pram von Astrup f 20.12.1785; d. 14.7.1863 oberst i Randers
   • 4 c. Jens Reiersen f. 27.9.1747; d. 26.8.1817 Commandør Capt. i sø-etaten gm(1) 27.1.1777 Else Hedwig Chrystie f. 4.2.1755 Brevik; d.30.3.1785, datter av Hans Chrystie f. 1720; d.1797 og Dorothea Boyesdatter Ording f. 1724; d. 6.2.1778. gm(2) våren 1788 Sophie Hedevig von Pflug døpt 30.3.1755; d. 12.8.1794, datter av major Christian Carl von Pflug f. 1728; d. 1809 og Anna Rebecca Rasch
    • 5 a. Christian Reiersen f. 18.10.1777; d. 5.12.1854 overtollbetjent Porsgrunn gm 21.1.1805 Karen Simonine Zachariassen f. 15.2.1780; d. 6.6.1863 datter av grosserer Simon Zachariassen (Wesseltoft?) og Karen Chrystie
     • 6 a. Elise Sophie Hedevig Reiersen f. 15.6.1807 gm 16.7.1831 skipsfører Porsgrunn Arent Folkmann f. 3.8.1799
      • 7 a. Christian Reiersen Folkmann f. 27.8.1833 agent Skien gm 27.5.1873 Karen Catharine Elisabeth Grøn f. 25.9.1840
       • 8 a. Jens Folkmann f. 12.4.1875
      • 7 b. Maria A. Folkman f. c.1837
      • 7 c. Karen S. Folkman f. c.1843
     • 6 b. Maria Andrea Reiersen f. 14.3.1837
     • 6 c. Karen Simonine Reiersen f. 29.8.1843 gm 26.12.1872 skipskaptein Abraham Hans Severin Backa
      • 7 a. Arnt Folkman Backa f. 6.3.1873
    • 5 b. Dorothea Catharina Reiersen f. 13.1.1779; d. 1851 gm 24.1.1807 Constantius Rasch f. 16.1.1777, d. 16.3.1855 kommandør sønn av toller, justisråd og etatsråd Christian Jacobsen Rasch, f. c.1734; d. 1813 gift 1) 1774 med Constance Aall, f. 1747 d. 1777. Se "Slægten Aall" (Haagen Krog Steffens) og se materiale om slekten Rasch innsamlet av Anders Wilhelm Rasch (privatarkiv nr.149, Riksarkivet)
     • 6 a. Constance Adelaide Rasch f. 16.4.1808; d. 1878 gm 19.3.1836 kjøpmann Anders Lysgaard Spørch f. 20.3.1807
     • 6 b. Louise Rasch f. 6.3.1811, ugift
     • 6 c. Elise Jensine Sophie Rasch f. 5.9.1814; d. 1892 gm 29.9.1853 (kone nr.2) overtollbetjent Christiania Niels Aall Rasch f. 1818; d. 1905
      • 7 a. Constantius Theodor Rasch f. 26.7.1856 handelscommis i Christiania
     • 6 d. Simon Jørgen Rasch f. 13.7.1817; d. 1888, trelastagent i Havre
    • 5 c. Hans Chrystie Reiersen f. 10.8.1781 Fredriksvern, d. 16.2.1836, kapellan Herefoss ("Hommedal") i Aust-Agder, stortingsmann 1814, sognepræst Nesodden 1815 og sognepræst Kraakstad 1825, gm 1811 Alette Marie Winther f. 5.9.1788 Aalborg, Danmark; d. 16.2.1877 i Christiania. 9 døtre
     • 6 a. Elise Sophie Reiersen f. 23.2.1812; d. 16.11.1824
     • 6 b. Hansine Vilhelmine Reiersen f. 9.12.1814
     • 6 c. Jensine Christiane Dorthea Simonine Reiersen, f. 15.1.1817, gm 22.7.1837 Corpslæge Frederik Nicolai Meyer f. 18.11.1813; d. 1.9.1842
      • 7 a. Hans Jacob Cornelius Henrik Meyer f. 13.6.1838; d. 18.12.1855
      • 7 b. Bernhard Ditlef Staffeld Meyer skipskaptein Christiania f.21.1.1840 gm 29.6.1868 Petra Georgine Elisabeth Fischer
       • 8 a. Fredrik Ferdinand Fischer Meyer f. 23.5.1869
       • 8 b. Hans Fischer Meyer f. 17.3.1872
       • 8 c. Bernhard Fischer Meyer f. 2.3.1874
       • 8 d. Einar Fischer Meyer f. 20.3.1875
      • 7 c. Jens Frederik Emanuel Meyer grosserer Christiania f. 16.5.1842; d. 1893 gm 5.6.1868 Petra Christine Hesselberg f. 18.2.1846; d. 8.11.1871
       • 8 a. Abraham Hesselberg Meyer f. 4.8.1868
     • 6 d. Karen Emilie Charlotte Reiersen f. 3.11.1818; d. 7.2.1877 gm 31.12.1838 Grosserer i Christiania Arne Christensen f. 22.7.1804 Gjerpen prestegjeld d.1883 sønn av tømmermand Christen Jensen f. Nedre Telemark og Karen Arnesen f. Østerdalen. 12 barn. Etterkommere, se "Slekten Christensen fra Gjerpen" (P. C. Hansson 1956)
      • 7 a. Hans Christian Christensen, f. 23.10.1839; d. 7.9.1890 h.r.advokat, lagmann; gm Eva Julie Johanne Mathiesen, f. 1853; d. 1893. 7 barn
      • 7 b. Arne Emil f. 8.9.1841; d. 10.9.1851
      • 7 c. Albert Christensen, f. 18.8.1843; d. 1881, cand. jur.
      • 7 d. Emma Natalie Christensen f. 18.8.1843; d. 1933 gm 23.5.1865 Byraasjef i Armédepartementet, Riksherold, Sorenskiver i Mandal Gabriel Egidius Johan Heinrich Sem f. 5.6.1824 d. 1900 sønn av Ole Sem f. 27.12.1780 d. 11.1.1843 og Dorothea Elisabeth Hetting f. 30.1.1805; d. 22.9.1840.Etterkommere, se "Kortfattet Stamtavle over Familierne Sem og Janson" (Helmich Janson 1909). Åtte barn, hvorav:
       • 8 d. Elise Sem, f. 26/11-1870, d. 9/1-1950, NBL, "Lex Elisiana" 20/2-1904 var på grunn av henne, høyesterettsadvokat 1912, Europas første kvinnelige sakfører, ugift
       • 8 f. Arne Ole van Erpekum Sem, f. 19/5-1873, kgl. hofoperasanger
      • 7 e. Cathinka Charlotte Christensen, f. 11.6.1845 d. 1925, gm 5.9.1865 major Johan Altenburg Paus, f. 3.12.1833; d. 1895. Seks barn
      • 7 f. Alette Marie Christensen, f. 23.8.1847; d. 1849
      • 7 g. Alette Marie Christensen, f. 19.7.1849; d. 1926, gm 28.6.1876 statsraad 1892-94, borgermester i Kristiania, NBL, Peter Birch-Reichenwald, f. 29.11.1843, d. 2.7.1898. Seks barn, hvorav:
       • 8 c. Inga Birch-Reichenwald, f. 27/6-1880, gm 6.2.1904 domprost og reindriftinspektør, NBL, Nils Kristian Nissen, f. 29.11.1879, d. 1968
      • 7 h. Hulda Carine f. 19.3.1851; d. 1858
      • 7 i. Arne Emil Christensen, f. 11.2.1853, d.1922 grosserer, gm 26.1.1897 Louise Mathiesen, f. 18.2.1872, d. 1929. Fire barn
      • 7 j. Valborg Christensen, f. 29.6.1855 d. 1949, gm 16.5.1879 sin fetter Jens Fredrik Emanuel Meyer, f. 1842, d. 1893.
      • 7 k. Einar Christensen, f. 15.3.1858; d. 1939, grosserer, gm18.4.1888 Else Marie Hesselberg, f. 3.6.1865, d. 1918. Fem barn
      • 7 l. Hulda Karen Emilie Christensen, f. 21.12.1861, d. 1927, gm27.6.1883 fabrikkeier i Manchester Harold Woolley, f. 1850, d. 1889
     • 6 e. Constance Henriette Reiersen, f. 31.3.1820, d. 16.3.1893 gm 16.7.1844 stiftsoverrettsjustitiarius, NBL, Fredrik Christian Stoud Platouf. 17.2.1811, d.23.6.1891. Se "Slegten Platou" (Finne-Grønn 1912) og slektsdiagram i NBL. Syv barn, hvorav:
      • 7 a. Oscar Ludvig Stoud Platou, f. 16.7.1845, d. 17.1.1929,professor, NBL, gm 23.11.1876 Emma Collett, f. 14/7-1850, d. 7/4-1934. 3barn
      • 7 b. Christian Constant Stoud Platou, f. 12/4-1847, høyesterettsadvokat; gm 13/12-1879 Johanne Behrens, f. 2/3-1855. 3 barn,hvorav:
       • 8 b. Ella Constance Stoud Platou, f. 9/4-1884; gm Jens Paludan Heyerdahl, f. 3/8-1877, d. 1970, høyesterettsadvokat. Deres sønnesønn: Jens Paludan Heyerdahl, f. 17/2-1943, konsernsjef i Orkla, i sin ungdom Norges beste sprangrytter
      • 7 d. Karen Emilie Marie Platou, f. 3/7-1852, d. 25/1-1928, gm 11/9-1878 sin fetter Lars Hannibal Sommerfeldt Stoud Platou, f. 2/9-1848, d. 12/11-1923, NBL, asyldirektør. 4 barn
     • 6 f. Emma Nathalie Reiersen, f. 29.8.1822; d. 7.3.1842
     • 6 g. Alette Amalie Reiersen, f. 13.5.1824; ugift
     • 6 h. Elisa Sophie Reiersen, f. 15.4.1826, d. 1903; gm 30.11.1853 Kjøbmand Thomas Randell Parr i Dröbak, f. 13.2.1825, d. 1895
      • 7 a. Charlotte Parr, f. 8.2.1856
      • 7 b. Alfred Parr, f. 26.12.1858, gm 8.12.1889 Agnes Schurrbusch, f. 9.1.1866
       • 8 a. Kitty Parr, f. 28.3.1892; gm 16.4.1913 grosserer Einar Westye Egeberg, f. 24.2.1883
     • 6 i. Augusta Hedevig Caroline Reiersen, f. 16.11.1828, ugift
    • 5 d. Simon Carelius Reiersen, f. 1782, d. 1815
    • 5 e. Carl Christian Reiersen, f. 12.3.1790, d. 9.2.1875, bonde Ulefoss; gm Kirsti Halvorsdatter, f. 1791
     • 6 a. Maren Anne, f. 1824; d. 1855 gm Niels Nielsen, bonde Ulefoss, 2barn
     • 6 b. Halvor Carl Christian, f. 4.3.1828, hoffskredder Christiania;gm 13.7.1855 Josepha Louise Amalie Stichler, Odense, 14 barn
     • 6 c. Helvig, f. 1831; gm Steensen, bonde Ulefoss, 7 barn
   • 4 d. Else Jacobine Reiersen, f. 1.7.1749, d. januar 1750
   • 4 e. Else Christiane Reiersen, f. 7.6.1752, d. 1760
   • 4 f. Jacob Reiersen, f. 18.1.1754, d. 178?, sjøkadett

2gb. Mette Marie von Alst, død 1730, gift 4. mai 1714 med senere kontreadmiral [262] Hans Knoph (Knoff), født ca. 1679, død 12. okt. 1732, bisatt i kaptein Christian von Alsts gravsted i Trinitatis kirke i København, [263] sønn av Daniel Knoff (1648-1703) og Marie Hansdatter, død 1720. Etterkommere ikke kjent for SIEC.


Judith de Crequi dit la Roche

Judith var gift to ganger, 1, gang med kapellan på Voss, Peder Arctander, hvor han sees bosatt på gården Lekve i 1701 (Lars Kindem: Vossaboki, bd. III (1933) og [264]). Kindem sier at Ludvig Holberg omtalte Arctander som "en stor predikant", en kommentar som er spesielt interessant i denne slektshistorien. Peder Pederssøn Lem, gift med Judiths halvsøster Catharina, var Holbergs formynder etter at forfatteren var blitt foreldreløs i ung alder, og dermed kan vi plassere Judith som "pleietante" og Peder Arctander som Holbergs "pleieonkel". I 1706 er Judith omtalt som enke på Lekve (Kindem 1933).

I Knut Aarneson Renes bok, History of Emigration from Voss and the Vossings in America (Madison, Wis. 1930/2003) [264b], leser vi: Ludvig Holberg – the great author and the father of modern Dano-Norwegian literature – was the resident teacher at the house of Christen Weinwick from 1702-4 of which Holberg has given an accounting. He preached in the church occasionally, and he was thought to do just as good as the capable Mr. Peter. That would be Peter Torbjørnson Arctander, who had been the canon at Voss just before. After Holberg`s stay there people have used the names Holberg house, Holberg Square and the Holberg Fir of a certain tree on Vangen.

I Personalhistorisk Tidsskrift 4. rekke bd. II, 1898, oppgir Thomle at hun ble gift 2. gang i 1717 med Peder Lauritzen Scavenius, men dette årstallet er ikke understøttet av de to referansene Thomle selv bruker (Johan Frederik Lampe, Bergen Stifts Biskoper og Præster efter reformationen, samt Martin Arnesen og Iver Hesselberg Breder (Familien Breder med den beslægtede familier Preus og Arctander (Kristiania 1876)). Slekten Scavenius er kort omtalt i NSTs bibliotek i Ullevålsveien i Oslo, under referansen Blå 13. Peder Scavenius var sogneprest i Overhalla fra 1705, hvor han endnu levede 1720 (død før 1728?) (Arnesen 1876).

Judiths datter, trolig av første ekteskap:[265]

 • 2 a. Petronella Arctander. Død før 1731, gift med res. kap i Overhalla 1716-1729, senere sogneprest i Sunndalen Peder Jeremiassøn Borch, født 1692, død i januar 1751. Barn:
  • 3 a. Peder Scavenius Borch, født 1723
  • 3 b. Sofia Katarina Borch, født 1725, gift i 1748 med sogneprest i Stangvik Edvard Meyer Tyrholm. Hun døde 2/6 1776 i Stangvik. Ingen barn. [265 b]

Petronella fremkommer som Judiths datter ved sistnevntes skifte i 1738 (Olav Flotten, Overhalla Bygdebok, bd IV, s 303-303, 1971), hvor det fremkommer at Petronella er død og at hennes to barn derfor trer inn som arvinger. Imidlertid hevder Flotten at Petronella var født Scavenius (Schavenius) - altså datter av 2. ekteskap - mens han omtaler henne som Petronella Arctandra (ikke Arctander). Kronologien antyder at dette må våre feil, spesielt dersom det er korrekt at Judith ble gift 2. gang først i 1717 (Thomle 1898). Arnesen (1876) plasserer Petronella som sannsynlig datter av Peder Arctander - men med et spørsmålstegn. Det gjenstår å få dette endelig bekreftet. Flotten (1971) hevder også at Peder Broch ble sogneprest i Surnadal, men det korrekte er Sunndalen.

Etter at Petronella var død innen 1631, giftet faren, Peder Borch, seg med Karen Schjelderup (1712-80) og fikk i alle fall seks barn med henne i årene 1631-46: Karen Petronelle Arctander Borch, f. 1731, d. 1810; Jeremia Margrethe Borch, f. 1735, d. 1813; Sophie Amalie Borch, f. 1736, d. 1799; Johan Schjelderup Borch, f. 1737, Sør-Trøndelag., d. 1817, Sør-Trøndelag; Jeremias Borch, f. 1738, d. 1760; og Caspar Abraham Borch, f. 1746, d. 1805. (Simon Ellefsen på http://www.nose.dk/Norge/borch.html) I tillegg oppgir Thorgeir Borch et 7. barn, sjømannen Abraham Dreyer Borch, f. 1748.

Ellefsen viser til at den eldste datteren av Peder Borchs 2. ekteskap - altså Karen Petronelle Arctander Borch f. 1731 - var gift to ganger; første gang med Simon Lund, andre gang med Jørgen Christian Zeeliger. Fra det første ekteskapet stammer, iht. Ellefsen, sønnen Peder Borch Lund, født i Trondheim 1758, død 1804.

I folketellingen for 1801 (DA) finner vi under Sunndalen, Hoff sogn, Schiølland gård at den 37 år gamle Sophie Karina Borch var gift med Even Petersen. I Ivar Seljedals Sunndalsboka b. III (1967) leser vi under gården Skjøllend, side 205 om husmannsplassen Peterstrøen:

Sitt annet ekteskap inngikk Even Pedersen omkring 1788, da han ble gift med Sofia Katarina Lund, f. ca 1763. Hun var en datterdatter av Peder Borch, som var sogneprest i Sunndal 1729-51, og en halvsøsterdatter (vår uthevning) av sokneprest Peder Tønders frue Jeremia Margrethe Borch. Sofia Katarinas foreldre var parykkmaker Simon Olsen Lund og hustru Karen Petronella Arctander Borch. I sitt ekteskap med Even Pedersen følgende barn: Peder Borch, f. 1789, Sofie Margrethe (f. 1790). Deretter 5 - fem - dødfødte barn.

Så, på side 206: Det var ikke mer enn menneskelig om Even Pedersen (eller Pettersen som han også kaltes) liksom følte seg i familie med "bedre folk". (.....) Og hans annen hustru var som nevnt en datterdatter av sokneprest Peder Borch, som satt i embeted i Evens barndom. På samme tid var hun en søsterdatter (vår uthevning) av den prestefrue som nå i hans voksne alder satt på Sunndal prestegård. Så hadde Even Pedersen også fått seg husmannsplass under sokneprestens private eiendomsgård Skjøllend. Even var derfor tross alt noe mer enn en vanlig husmann. Han var liksom et anheng til prestegården.

Videre: Etter Even Pedersens død i 1805 giftet enken Sofia Katarina seg i 1807 med soldat Ole Evensen, f. 1777, sønn av Even Ivarsen Børstølen. Samme år byglset Ole også plassen Peterstrøen. Denne Sofia katarinas nye mann var over 40 år yngre enn den forrige. Ole Evensen døde 1813, (og) ble begravet 14. juli. Og 28. desember s.å. ble enken gift med enkemann Tore Bech, visstnok fra Kristiansand. Han ble ikke husmann på Peterstrøen så vidt vi vet.

Disse lange sitatene fra Sunndalsboka har en interesse for oss av to grunner: A: I det første avsnittet kaller forfatteren henne halvsøsterdatter av Jeremia Margrethe Borch (men i avsnittet etter bare søsterdatter). B: Hun heter Sofia Katarina - og det er navnet på Petronellas datter født i 1725. Men: Sunndalsboka plasserer henne som datter av Karen Petronella Arctander Borch, eldste datter av sogneprest Borchs annet ekteskap. Simon Ellefsen (http://www.nose.dk/Norge/borch.html) plasserer ikke Sofia Katarina som barn av Sofia Katarine og Peder Lund det hele tatt; han nevner bare sønnen Peder Borch Lund som skal ha vært født i Trondheim i 1758 (Ellefsens kilde er Tore Meyer: Astafjord Bygdebok 1992).

Nå har vi gjennom en debatt på Digitalarkivets brukerforum fått avklart at Sofia Katarina ble gift og ikke etterlot seg barn, og med det begynner floken å løse seg en smule. Det forteller oss at Sofia Katarina Lund - nevnt over - må være oppkalt etter morens halvsøster, og Sunndalsbokas kommentar om at hun skulle være en halvsøsterdatter kan korrigeres tilsvarende.

Igjen fra FT 1801: Da er Karen Borch, 71 år gammel og gift med den 66 år gamle parykkmakermester Jørgen Sægler (jfr. Ellefsens Jørgen Christian Zeeliger), bosatt i Skomakerveita 1 i Trondheim. Hun gift for 2. gang, han 1. Under husstanden hører hennes 40 år gamle sønn Johan Lund, som også er parykkmakermester. Broren, den 43 år gamle Peder Borch Lund, er bosatt på Øksnes i Nordland, hvor han er sogneprest og gift med Elisabeth Kildal. Blant deres barn: En sønn på fem år døpt Simon Lund (etter farfar), og en datter på tre år døpt Karen Petronelle Arctander Borch Lund (etter farmor).


Antonette Augusta de Crequi dit la Roche

1i. ANTONETTE AUGUSTA, gift først med Lambert Didriksen, senere med kommandant på Trankebar i India, Claus Voigt (død 1699).[266] Antonette var død før 20. mai 1717, da brorsønnen Ahasverus krevde arv etter sin avdøde farssøster Ulrica Antonetta de Créqui dit la Rochie, som i Ostindien ved døden skal være avgått.[267] Paret var barnløst, og etter enkens død arvet slektningene en fordring på det Ostindiske Compagni. Denne ble det ført sak om, og arvingene vant til sist i Høyesterett.[268]


Gjertrud de Créqui dit la Roche

1j. GJERTRUD, født ca 1675, og i 1748 er det nevnt at Gjertrud døde for nogen Tid siden.[269]  I kirkeboken for Rennesøy 9. okt. 1692 er Jungfru Giertru De La Ros nevnt som fadder for en jente på Kvitsøy. Gjertrud ble gift 10. mars 1693 med Wentzel Rothkirch Kaas, født i Danmark 1669, død 15. apr. 1746, kaptein. I den første tiden etter ekteskapet ser paret ut til å ha bodd på Kvitsøy, idet presten 23. mars 1693 - altså tretten dager etter bryllupet - ”skriver inn” Welædle Vensel Rodckircs Kaas under gifte uten å nevne ektefellens navn. Etter noen år i Norge vendte Wentzel Rothkirch Kaas tilbake til Danmark med familien i 1701, og de kom senere ikke til Norge igjen. Unntaket var sønnen Hartvig, som vokste opp hos sin tante Alida og hennes ektemann i Bergen. Gjertrud og Wentzel hadde seks barn:

 • 2ja. Ahasverus Kaas døpt 15. april 1693, død 5. mars 1744, kapteinløytnant, gift 21. jan. 1718 med Anna Birgitte Scheen, født 1696, død 17. mai 1765. Seks barn:
  • 3jaa. Karen Magdalene Kaas, døpt 22. jan. 1720, død 24. des. 1752, gift 17. april 1740 med Johan Wildenradt, født 25. sept. (juli?) 1707, død 17. juli 1776, oberstløytnant. Fem barn.[270]
   • 4 Christian Henrik v. Wildenrath f. 3 mai 1742
   • 4 Vibeke Margrethe Wildenrath f. 18 feb 1744 d. 9 mai 1817 g. 31 mar 1769 Reinhold Jacob Haffner f. 21 des 1734 d. 5 nov 1806 oberstløytnant. Opplysninger om deres etterkommere har vi fra Hans Worsøe, tidligere landsarkivar i Danmark. Som vi ser, leder denne grenen foreløpig frem til forfatterinnen Karen Blixen.
    • 5 Johan Wolfgang Reinholdt v. Haffner til Egholm (DBL) f. 24/1-1770 d. 12/8-1829 generalløytnant g. 24/1-1819 Anna Margrethe Kaasbøll f. 22/6-1789 d. 22/7-1849
     • 6 Dagmar Alvilde Haffner f. 7/7-1818 (mer enn 6 måneder før sine foreldres bryllup?) d. 19/12-1874 g. 29/8-1840 Adolph Wilhelm Dinesen (DBL) f. 27/12-1807 d. 10/7-1876, sønn av Jens Kraft Dinesen f. 1768, d. 1827 til Kragerup, justisråd
      • 7 Adolph Wilhelm Dinesen (DBL) f. 19/12-1845 d. 28/3-1895 (selvmord) forfatter og godseier g. 17/5-1881 Ingeborg Westenholz f. 5/5-1856 d. 27/1-1939
       • 8 Karen Christence Dinesen Blixen (DBL) forfatter f. 17/4-1885 d. 7/9-1962 g. 14/1-1914 skilt 1925 Bror Frederik von Finecke-Blixen f. 25/7-1886 d. 4/3-1946. Ingen barn
    • 5 Wilhelmine Magdalene Haffner f. nov 1777 d. 16 nov 1831 g. 1 feb 1798 Jørgen Lund Hertel f. 8 jul 1764 d. 16 mar 1831
  • leder til ledd 10 Hans Holten Worsøe f. 11 nov 1932, landsarkivar, DBL
  • 4 Wenzel Rotkier v. Wildenradt f. 1745 d. 1799 g. Henriette Antonette Birgitte. Opplysninger om deres etterkommere har Carsten v.Wildenradt lagt ut på Internett: www.wildenradt.dk/
   • 5 Johann Rotkier v. Wildenradt f. 14 jun 1777 d. 7 apr 1865 g. Maria Dorothea Christiana
    • 6 Hugo Peter Caspar Niclaus v. Wildenradt f. 18 feb 1819 d. 7 nov 1893 g. Elise Christiane Anna

     • Leder til ledd 10 Carsten v. Wildenrath f. 17 des 1964
  • 4 Johan Ahasverus v. Wildenradt f. 1749
  • 4. Anna Birgitte v. Wildenradt f. 1751 g. Fjeldsted
  • 3jab. Wentzel Rothkirch Kaas, født 1721, død 1743, sekondløytnant i sjøetaten.
  • 3jac. Wulfgang Kaas, døpt 10. apr. 1724, død 15. april 1778, kontreadmiral,[271]gift 1. gang i november 1753 med Dorothea Lassen, født ca. 1734, gravlagt 18. apr. 1760, gift 2. gang 30. okt. 1761 med Frederikke Amalie Hagen, født 2. sept. 1743, død 23 . feb. 1831. Wulfgang hadde fire barn i det første og ti barn i det andre ekteskapet.
   • 4 Ahasverus Constantinus Kaas f. Aug 1755 d. 1755
   • 4 Elisabeth Muhle Kaas døpt 12 aug 1757 d. 1793 g. 5 mar 1788 Niels Griis Alstrup døpt 12 jul 1753 d. 16 jun 1829 postmester og kanselliråd Trondheim
    • 5 Helene Dorothea Kaas Alstrup f. 1790 d. 1839 g. Henrik Aasen f. 1790 d. 1824. Ingen barn
    • 5 Johanne Marie Kaas Alstrup f. 28 feb 1791 d. 8 apr 1864 g. Christian Frederik Rohlederer f. 1798 d 1849

* Denne linjen leder til Sigurd Lambek (SIEC)

 • 4 Wentzel Rothkirch Kaas f. 1758 d. 1765 sjøkadett (7 år gammel?)
 • 4 Anne Birgitte Kaas f. 1760 d. Mars 1760
 • 4 Frederikke Amalie Kaas døpt 22 jun 1763 d. 2 aug 1821 g. 28 (18?)jul 1786 (kone nr.2) Peder Rosenstand-Goiske døpt 12 aug 1752 d. 6 feb 1803, teaterkritiker og jurist, DBL
  • 5 Frederikke Amalie Rosenstand-Goiske f. 16 apr 1793 d. 14 sep 1855 g. 28 feb 1813 Carl von Ewald f. 1 mar 1789 d. 18 mar 1866, offiser, DBL
   • 6 Herman Frederik Ewald f. 13 des 1821 d. 29 apr 1908, forfatter og titulær professor, g. Julie Caroline Oest f. 8 okt 1836 d. 16 nov 1907
    • 7 Carl Ewald f. 15 okt 1856 d. 23 feb 1908 forfatter (bl.a. "Danske dronninger uden krone"), DB,L g. 15 okt 1880 og skilt Emilie Salomon f. 16 nov 1850 d. 18 aug 1931, g. 22 des 1887 Betty Ponsaing f. 20 jan 1859 d. 4 jul 1943
     • 8 Karen Ewald 1885-1954, forfatter
     • 8 Lisbet Ewald 1890-1957, maler, g. Povl Jerndorff 1855-1933, maler
     • 8 Jesper Carl Ewald f. 24 des 1893 d. 30 aug 1969, forfatter og journalist, DBL Med Agnes Henningsen f. 18 nov 1869 d. 21 apr 1962, forfatter, DBL:
     • 8 Poul Henningsen f. 9 sep 1894 d. 31 jan 1967, arkitekt, kritiker og forfatter, DBL
 • 4 Bernhard Kaas f. 30 aug 1764 d. 30 aug 1795 premierløytnant i sjøetaten
 • 4 Louise Judithe Kaas døpt 12 feb 1766 d. 6 sep 1818 g. 1807 Johan Philip Kneil Rosenstand-Goiske (bror av Peder R-G) f. 6 des 1754 d. 30 mai 1815, riksbankdirektør, DBL. Tre ledd videre i DBL
 • 4 Vilhelmine Caroline Kaas f. _____ d. 1800 g. John de Windt Heyliger
 • 4 Frederik Vilhelm Kaas f. 1768 d. 31 aug 1811 major i infanteriet
 • 4 Anne Margrethe Kaas f. _____ d. 22 des 1838
 • 4 Birgitte Kaas f. 1772 d. 20 mai 1832
 • 4 Christian Ulrik Kaas f. 1774 d. 1774
 • 4 Wulfgang Kaas f. 24 apr 1776 d. 1 feb 1840 kommandør og kammerherre, ugift. Som kapteinløytnant førte han på briggen "Bornholm" Christian Frederik tilbake til Danmark etter tronfrasigelsen i Norge i 1814.
  • 5 Carl Fredrik Bernhard Kaas d. 17 jan 1852
 • 4 Christiane Ulrikke Kaas f. 1777 d. 7 jan 1859
 • 3jad. Gertrud Sophie Kaas, død 1730.
 • 3jae. Charlotte Amalie Kaas, død 1728.
 • 3jaf. Christian Ulrik Kaas, født 10. des. 1731, død mai 1803, kommandør, gift 21. sept. 1768 med Mette Cathrine Lund, født 1747 død 25. juli 1815.

2jb. Hartvig Kaas, døpt i Stavanger 24. feb. 1695, død 21. apr. 1759, oberstløytnant, gift ca 1721 med Marie Hansdatter Mangor, født jan. 1689, gravlagt 8. juni 1749. Da familien flyttet til Danmark i 1701, ble han igjen i Norge hvor han vokste opp hos den barnløse tanten Alida og hennes ektemann, Herman Garman. Ni barn:

 • 3jba. Wentzel Kaas, født sept. 1722 begr 27. sept. 1753.
 • 3jbb. Christine Kaas,[272] født 12. juni 1724, død 4. nov. 1760, gift 3. sept. 1751 med sin tremenning Ludvig Christopherssøn Munthe, født 16. des. 1717, døpt 21. des. 1717, død 7. nov. 1785. Ludvig Munthe var bror av Gerhard Munthe; se under. Syv barn. Blant etterkommerne er kunstmaleren Ludvig Munthe (1841-96) - se under.
  • 4 Christopher Munthe g. Mette Andrea Rieck Munthe (datter av Gjertrud Marie Kaas og Gerhard Munthe, se under)
  • 4 Christine Ørbech MUNTHE født 1753, gift 29-04-1796, Sogndal, SF, Norge, trolovet 30-03-1796, Sogndal, SF, Norge, Wollert Formann KAAS, født 1767, døpt 7-06-1767, (sønn av Herman KAAS og Margrete M. Wollertsdatter FORMANN) Proprietær, død 6-02-1847, begravet Sogndal, SF, Norge. Christine døde 29-05-1823, Kjørnæs, Sogndal, SF, Norge, begravet Sogndal, SF, Norge. Ingen barn.
  • 4 Hartvig Kaas MUNTHE født 1755, døpt 3-02-1755, Hafslo, Luster, SF, Norge, student og lærer, visstnok ugift og levde i 1793.
  • 4 Marie Mangor MUNTHE født 1756, Aarøen, Sogndal, SF, Norge, døpt 15-12-1756, Sogndal, SF, Norge, gift 18-07-1795, Halsnøy, Kvinnherad, HO, Norge, Niels JUEL, født 22-01-1764, Halsnøy, Kvinnherad, HO, Norge, (sønn av Andreas JUEL og Anna MUNTHE) Proprietær, død 14-03-1800, Halsnøy, Kvinnherad, HO, Norge. Marie døde 1796. 1 barn
  • 4 Iver MUNTHE født 2-03-1758, Aarøen, Sogndal, SF, Norge, døpt 9-03-1758, Sogndal, SF, Norge, Premierløytnant, gift 9-08-1787, Hjelmeland, RO, Norge, Marie Sophie Brun MUNTHE, født 23-11-1760, Kvale, Luster, SF, Norge, (datter av Jens MUNTHE og Ingeborg Marie JUEL) død 12-04-1840, Fævold, Hjelmeland, RO, Norge. Iver døde 5-05-1791, Fævold, Hjelmeland, RO, Norge. 4 barn
  • 4 Hans Kaas MUNTHE født 1759, Aarøen, Sogndal, SF, Norge, døpt 15-05-1759, Sogndal, SF, Norge, Fullmektig, gift 1785, Catharine Margrete CRAMER. Hans døde 1793. 4 barn
  • 4 Judithe Helene MUNTHE født 1760, Aarøen, Sogndal, SF, Norge, døpt 27-10-1760, Sogndal, SF, Norge, gift 11-10-1785, Sogndal, SF, Norge, Mogens Wilhelm WELTZIN, født 1754, døpt 18-08-1754, Lyngdal, VA, Norge, (sønn av Johan Ludvig WELTZIN og Susanne Jacobsdatter SMITH) Major, død 24-04-1830, Soppeland, Hjelmeland, RO, Norge. Judithe døde -07-1850, Soppeland, Hjelmeland, RO, Norge. 5 barn

Etterkommere av søstrene Christine og Gjertrud Kaas, begge gift Munthe, se "Efterretninger om Familien Munthe i ældre og nyere Tid" (Hartvig Munthe 1883-88) og "Familien Munthe i Norge" (Sverre Munthe 1994)

 • 3jbc. Gjertrud Marie Kaas,[273] født 1726, død 20. sept. 1766, gift 18. mars 1762 med sin tremenning Gerhard Munthe, født 9. mars 1726, død 28. april 1785, kaptein. To barn. Blant etterkommerne er Ludvig Munthe - se over, kunstmaleren Gerhard Munthe (1849-1929) og barnesangforfatterinnen Margrethe Munthe (1860-1931).
  • 4 Mette Andrea Rieck Munthe født 20-09-1764, Kroken, Luster, SF, Norge, døpt 24-09-1764, Dale, Luster, SF, Norge, gift 27-11-1788, Hafslo, Luster, SF, Norge med sin dobbelte fetter Christopher Munthe, født 21-09-1751 18 dager etter foreldrenes bryllup, Aarøen, Sogndal, SF, Norge, døpt 26-09-1751, Stedje, Sogndal, SF, Norge, (sønn av Ludvig Munthe og Christine Kaas, se over) Løytnant, død 12-02-1793, Aarøen, Sogndal, SF, Norge, begravet 27-02-1793, Stedje, Sogndal, SF, Norge, skifte 17-04-1793. Mette døde 3-03-1793, Aarøen, Sogndal, SF, Norge, begravet 8-03-1793, Stedje, Sogndal, SF, Norge, skifte 17-04-1793. Begge døde av tyfus. 3 barn
  • 4 Hartvig Kaas Munthe født 16-09-1766, Kroken, Luster, SF, Norge, døpt 22-09-1766, Luster, SF, Norge, Major, gift 12-11-1793, Hafslo, Luster, SF, Norge, Bolette Christine PAVELS, født 2-07-1774, Hjelmeland, RO, Norge, (datter av Peder Pavels og Birgitte Christine Hielm) død 21-09-1861, Aldershvile, Luster, SF, Norge, begravet Solvorn, Luster, SF, Norge. Hartvig døde 19-10-1830, Kroken, Luster, SF, Norge, begravet 26-10-1830, Solvorn, Luster, SF, Norge. Gravplater over begge på Solvorn gamle kirkegård. 8 barn
   • 8 Erik Tøndevold (SIEC) f. 15 apr 1935
  • 3jbd. Hans Kaas, født 1726, gravlagt i København 19. apr. 1748, løytnant, ugift.
  • 3jbe. Alida Catharina Kaas, døpt 1. juni 1727, død 7. nov. 1799, gift 27. nov. 1771 med Samuel Mandrup Bugge, født 18. apr. 1746, gravlagt 4. juli 1803. Ingen barn.
  • 3jbf. Mette Sophie Kaas, døpt 24. juli 1728, død 12. apr. 1763, gift 15. juni 1762 med Samuel Bugge Leganger, født 16. mars 1728, død 8. juli 1792, sogneprest i Eid. De fikk en dødfødt sønn 5. mars 1763.
   • 4 dødfødt sønn 5 mar 1763
  • 3jbg. Judithe Helene Kaas, døpt 30. juli 1729, gravlagt 14. aug. samme år.
  • 3jbh. Herman Kaas, født 19. sept. 1730, gravlagt 24. apr. 1793, fenrik. Han fikk ett barn utenfor ekteskap med Mette Sophie Amalie F*u*rstenberg, født 1721, før han blegift 9. des. 1761 med Margrethe Magdalene Jansdatter Forman, født 19. aug. 1733, død 17. april 1781. Andre gang ble han gift 26. okt. 1788 med Anna Nagel Ørbech, født 1747, død etter 1820. Han hadde ett barn i det første forholdet, elleve barn i det første ekteskapet og ett barn i det siste.[274]
   • 4 Christine ("Kierstine") Mangor Kaas f. 22 feb 1755 d. 4 jul 1807 g. Elling Grove kobbersmed Ingen barn
   • 4 Marie Kaas f. 17 apr 1762 begravet 15 mar 1780
   • 4 Johan Cornelius Kaas f. 21 okt 1763 d. 26 okt 1763
   • 4 Hartvig Kaas f. 30 sep 1764 d. c.1790 styrmann
   • 4 Mette Christine Kaas f. 25 mar 1766 d. 19 nov 1845, ugift
   • 4 Wollert Forman Kaas f. 3 jun 1767 d. 6 feb 1847 g. 29/4-1796 med sin kusine Christine Ørbech Munthe f. 1753 d. 29 mai 1823. Ingen barn
   • 4 Gertrud Maria Kaas f. 29 okt 1768 g. Hans Heggelund, proprietær i Sunnfjord
   • 4 Margrethe Magdalene ("Grethe") Kaas f. 1 mar 1771 d. 31 jan 1839
   • 4 Hans Kaas døpt 24 feb 1773 d. 1795
   • 4 Johan Cornelius Kaas døpt 22 sep 1776 d. ung
   • 4 Alida Catharina Kaas døpt 31 mai 1779 d. 26 sep 1857, ugift
   • 4 Ahasverus Kaas (tok navnet Munthe-Kaas) f. 12 apr 1781 d. 28 mai 1859 g. 16 nov 1808 Cecilie Hermana Gamborg f. 1786 d. 19 jan 1815 g. 20 okt 1815 Maren Christine Gamborg f. 20 okt 1794 d. 17 feb 1860. Etterkommere, se "Slekten Munthe-Kaas 1848-1998" (Dag Strømsæther 1998)
  • 9 Dag Strømsæther (SIEC) f. 18 sep 1948
  • 4 Marie Mangor Kaas døpt 3 nov 1789 d. 8 uker gammel

  3 Hartvig Kaas døpt 7 mar 1732 dødsannonse 8 mai 1795 tollkasserer, ugift

 • 2 Conrad Kaas antagelig død som barn
 • 2 Sophie Dorothea Kaas f. 1699 antagelig død som barn
 • 2je. Fredrik Kaas, døpt 15. des. 1702, død 20. des. 1748, premierløytnant, gift 27. apr. 1733 med Magdalene Sybille de Rodriguez, døpt 14. mars 1704, død 29. des. 1753. Åtte barn:
  • 3jea. Wentzel Rothkirch Kaas, født 1734, død på St. Thomas i Karibia 4. juni 1791, kaptein og plantasjeeier, gift 21. juni 1765 med Maria Testemacher. To barn.
   • 4 Magdalene Elisabeth Kaas f. 1766 d. 1844 g. Pieter Brown g. Albert Lankenau g. Abraham Willinck
    • 5 Augusta Maria Lankenau g. Gustav von Seyffarth f. 1787 d. 21 feb 1858
     • 10 SIEC-medlem Norbert Nürnberg-Kaas f. 1934. Hans barn Bettina Nittany Nürnberg og Achim Nürnberg f. 1967 er også medlemmer
    • 4 Elisabeth Kaas f. _____ d. 1803
   • 3jeb. Ida Sophie Kaas, født ca. 1735, død etter 1792. Ugift.
   • 3jec. Louise Kaas, født 11. aug. 1736, død jan. 1779, gift 23 . juli 1767 med sogneprest i Lysbjerg Otto Didrik Blechingberg, født 26. sept. 1734, død 23. sept. 1779.
   • 3jed. Carl Hartvig Kaas, født 7. nov. 1738, død 8. juni 1740.
   • 3jee. Balthasar Johan Kaas, født 18. feb. 1740, død før 1790, gift med Gertrud Duus (Duurlos). Bosatt i Karibia. Fem barn. Blant etterkommerne finner vi grunnleggeren av Tivoli i København, Georg Carstensen (1812-57).
    • 4 Magdalene Sybille Kaas f. 20 jul 1766
    • 4 Gertrud Kaas f. _____ d. 21 feb 1814 g. 1787 Georg Frederik Ulrich f. 23 mar 1762 d. 25 jun 1830
    • 4 Cornelius Kaas f. _____ d. 19 sep 1805
    • 4 Wilhelmine Caroline Kaas f. 30 sep 1773 d. 14 jan 1857 g. Simon Petrus Hoff f. 19 jan 1763 d. 27 Dec 1822
    • 4 Sophie Frederikke Kaas f. _____ d. 12 aug 1805 g. Jan Lillienskiold f. 31 jul 1766 d. 16 sep 1801
   • 3jef. Christiane Laurentia Kaas, født 31. jan. 1742.
   • 3jeg. Frederica Kaas, født 13. okt. 1743, død 24. feb. 1819, gift på St. Thomas i Karibia 24. mai 1776 med Johan Heinrich Adam Ulrich, født ca 1737 død 6. jan. 1818.
   • 3jeh. Gertrud Caroline Kaas, født 22. mars 1746, død 1795.
  • 2jf. Christian Vilhelm Kaas, døpt 28. april 1707, antakelig død som barn.


Navnet Ahasverus i senere generasjoner

Ahasverus er et uvanlig navn i Norge. men blant Ahasverus de Créqui dit la Roches etterkommere har det vært tildels flittig i bruk. Nedenfor følger er liste over dem vi kjenner til pr idag, i alt 33 personer:

I Jæger-familien, etter eldstedatteren Johanna (Jeanne) de Crequi, har vi funnet fornavnet Ahasverus benyttet ni ganger:

 • Ahasverus Christiansen Jæger (1679 - 1745)
 • Ahasverus Jæger (f. 1716, d. ung)
 • Ahasverus Jæger døpt i Bergens Korskirke 20/9 1743, død i Bergen 1792 som ugift
 • Ahasverus Jæger (6. februar 1754 - 23. april 1825)
 • Ahasverus Jæger , født 19/8 1755, død 30/9 samme år
 • Ahasverus Jæger , født 13/9 1757, død 17/4 1787. Ble adoptert av onkelen, overtollbetjent Nicolay Castberg Jæger da foreldrene døde unge
 • Ahasverus Jæger, døpt 4/7 1818, død som spedbarn
 • Ahasverus Jæger, døpt 4/11 1819, gift med Helena Helgesdatter, syv barn.
 • Peder Ahasverus Knagh Jæger, død 1828

I Lem-familien, etterkommere etter Ahasverus de Crequi dit la Roches tredje datter Catharina, finner vi iht Erik Tøndevold sjømannen

 • Ahasverus Lem (1684-1711)

Familien etter Ahasverus de Créqui dit la Roche d.y har også brukt Ahasverus-navnet flittig:

 • Ahasverus de Créqui dit la Roche d.y., f 1671
 • Salomon Ahasverus Ahasverussen dit la Rochie f. ca. 1695, d. 1742
 • Ahasverus f. 1718, d. 1718 (s. 38). Sønn av Salomon Ahasverus (over). Merk at i brevet fra Odd Håvik kalles nr. 3 her "Salomon Ahasveris". Hvilket patronymikon man skal sette på ham vet jeg heller ikke. Var det Ahasverussen eller Salomonsen? "Bygdebok for Karmøy: Skudenes og Skudeneshavn" av A. Lillehammer (s. 709) nevner broren Knut som Salomonsen. Søsteren Anna Mettine kalles i Åkraboka Ahasverusdatter. Her er ikke navnebruken helt lett å skjønne.
 • Ahasverus Salomon Sjursen f. 1796, d. 1867
 • Ahasverus Salomon Ahasverussen f. 1834
 • Ahasverus Sjursen f. 1858, d. 1862
 • Ahasverus Salomon Larsen, f. 22/1 1865
 • Ahasverus Salomon Sjursen f. 1872, d. 1873
 • Fredrik Ahasverus Fredriksen, f. 14/10 1874
 • Ahasverus Salomon Salomonsen, f. 14/12 1874
 • Kjell Ahasverus Skeie

I familien Munthe-Kaas etter Ahasverus de Crequis yngste datter, Gjertrud, finner vi også Ahasverus-navnet flittig brukt. Oberst Dag Strømsæther har utgitt en bok om slekten , og der lister han opp hele tolv Ahasverus'er:

 • Ahasverus Kaas, født 1693, døs 1765, sønn av Gertrud og Wentzel R Kaas
 • Ahasverus Constantinus Kaas, den foregåendes sønnesønn, født 1755, død samme år
 • Ahasverus (Munthe-) Kaas, f. 12 apr 1781
 • Ahasverus Munthe-Kaas, f. 3 okt 1824
 • Hjalmar Ahasverus Munthe-Kaas, f. 4 mars 1851
 • Hugo Severin Ahasverus Munthe-Kaas, f. 22 mai 1852
 • Thomas Herman Ahasverus Munthe-Kaas, f. 20 april 1855
 • Olaf Ahasverus Munthe-Kaas Hjermann, f. 9 februar 1883
 • Ragnar Ahasverus Munthe-Kaas, f. 31 mai 1887
 • Thomas Ahasverus Gjertsen, f. 29 april 1888
 • Ahasverus Munthe-Kaas Jacobsen Vejre, f. 24 mai 1891
 • Finn Hartvig Ahasverus Munthe-Kaas Olsen, f. 20 april 1932

Noter

[Note a] Det ovenståene er basert på materiale samlet av Societé Internationale des Études de Créqui - SIEC. Artikkelen er pr dato et arbeidsdokument under utvikling, og må ikke sees som noe gjennomarbeidet eller endelig oversikt over oberstløytnant Ahasverus de Créqui dit la Roches etterkommere. Målet er imidlertid å gjøre denne etterkommertavlen så komplett som mulig frem til ca 1800-1850. Dette er 2. del av del to av stamtavlen, med etterkommere etter ekteskapet mellom Ahasverus de Crequi dit la Roche og hans 2. kone Mette Riisbrich. Etterkommere etter ekteskapet med Judith Sweers er omtalt i kapittel 11, 1. del.

Noe av hensikten med dette kapittelet er å legge ut opplysninger til deg som søker på nettet, og som kanskje finner noen av dine forfedre i oversikten nedenfor.

Opplysningene er basert på ulike kilder, korrigert der vi vet det forekommer feil i litteraturen. Det kan likevel ikke utelukkes at det finnes mange unøyaktigheter i dette kapittelet. Har du rettelser og tillegg, er vi glade for å høre om det. Skriv gjerne til Carsten Berg Høgenhoff.

[259] Orlogsmuséet i København har fortalt at han var orlogskaptein.

[260] T. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814, bd. 2, s.2 (København 1935) - kunnskapen om kirken følger av opplysningene samme sted om Hans Knoph. Opplysninger om sykdom, dødstidspunkt og dato for begravelse for Karen og Christian fra PHT (1930), s. 87.

[261] Se sidene 4-12 og 27 i Den Reierske Families Stamtavle (Chr. Fr. C. Reiersen, København 1877). Boken oppgir ikke etternavn for barna, og vi har forutsatt at de brukte farens.

[262] DBL, NBL. Hans Knoff var schoutbynacht, som i moderne terminologi tilsvarer kontreadmiral.

[263] Topsøe-Jensen (1935).

[264] DA, Manntall 1701 for Søndre Bergenhus Amt.

[264b] Boken heter opprinnelig Historie om utvandringen fra Voss og Vossingerne i Amerika (Madison, Wi. 1930, utgitt med støtte av Vosselaget), og er utgitt på norsk i USA i 1930. (The Anundsen Publishing Company, )Decorah, Iowa, U. S. A. Den er i 2003 gjort tilgjengelig i pdf-format i engelsk oversettelse, ført i pennen av Stanley J. Nuland, M. D., i Brookfield, WI. Knut Arneson Rene (død 1951) var sekretær i Vosselaget og redaktør av The Vossing.

[265] Olav Flotten, Overhalla Bygdebok. bd. IV, s. 202-203 (Namsos 1971) Skifte av 11. desember 1738. Thomle (1898) s. 223 sier at Judith ble gift 2. gang i 1717, men de referansene han viser til understøtter ikke årstallet. (J. F. Lampe: Bergen Stifts Biskoper og Præster efter reformationen, og Martin Arnesen/Ivar Hesselberg Breder: Stamtavler over familien Breder og de med den beslægtede familier Preus og Arctander med alle disse familiers sidelinjer, Kristiania 1876). Arnesen (1876) antyder Petronella som Peder Arctanders datter. Se også Lars Kindem (1933) - Vossaboki, 1. bind s. 224.

[265 b] Hans Hyldbakk: "Heimar og ætter i Stangvik". Se også debatt nr 17047 på Digitalarkivets brukerforum.

[266] Trankebar lå rundt 80 km nord for den indiske byen Tanjore, og ble opprettet som dansk-norsk koloni i 1616. Fortet ble anlagt i 1620, og i 1706 ble den første lutherske misjonsstasjon i India opprettet her. I 1845 ble Trankebar solgt til det britiske East India Company.

[267] A.E. Erichsen: Samlinger til Stavangers historie, bind 3, s 361. Vi har holdt oss til navneformen Antonette Augusta, som brukes av Jæger (1934).

[268] Thomle (1898) s. 223.

[269] Munthe (1883-88), fotnote 3 s. 254: Han var ifølge en egenhændig Opgave af 1748 (se Personalhist. Tidsskr. I S. 145) Søn af Wenzel Rothkirck Kaas, Capitaine i Danmark og Giertrud Crequi de la Roche (andetsteds opgives hendes Familienavn: "de Crequi en Rochelle"), hvilke begge dengang (i 1748) for nogen Tid siden vare døde.

[270] Opplysninger om deres etterkommere har Carsten v. Wildenrath lagt ut på Internett: www.wildenradt.dk.

[271] DBL.

[272] For etterkommere av søstrene Christine og Gjertrud Kaas, begge gift Munthe (med to brødre), se Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid : et personalhistorisk og genealogisk Manuskript for Familiens Medlemmer (1883-1888), og Sverre Munthe: Familien Munthe i Norge; bearbeidet og videreført etter et manuskript av Alf Munthe, (1870-1948) (Oslo 1994).

[723] Ibid.

[274] For etterkommere, se Dag Strømsæther: Slekten Munthe-Kaas 1848-1998 (Fredrikstad 1998).

Gå til Litteraturoversikt

 Ref


     


Siste endring: 06-Nov-2007
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler