Startsiden
Slekten Selsbak fra Trondheim n
Opplysningene om den eldste del av Selsbak-familien, og om Loe-slekten , kommer fra Idar Kaare Loe , fire- og fem-menning av forfatteren, og fra Arne Langås. Andre opplysninger, om Johan Kristian Selsbak og senere ledd, kommer primært fra Einar Berg, noe fra genealogen Johs. G. Reppe og fra Carsten Berg Høgenhoff. Teorier omkring Anna Ræstad baserer seg på folketellingene for 1865 og 1900.Oppdatert 20. september 2002.

Født 1763, bosatt på Øvre Selsbak i Strinden prestegjeld i Trondhjems amt, Lade sogn, på gården Selsbak Øvre. Husmann på Avlsgård. Gift med Karen Knudsdatter, født 1763. I folketellingen for 1801 står det 30 mennesker oppført på gården, inklusive dagarbeidere, folk på legd og en soldat.Johannes Jonsen Selsbak og Karen Knudsdatter hadde fire barn:


Født 1800 på Strinda i Trondheim, gift 1. gang med Anne Johansdatter, gift 2. gang med 1. august 1834 i Bakke Kirke i Trondheim med Trine Oline Pederdatter, født 1817. Hun døde 6. august 1872, og ble gravlagt ved Bakke Kirke 11. august samme år.Med Trine Oline Pedersdatter hadde Hans Johannesen Selsbak åtte barn:
 
 


I Adressebok for Trondheim (se http://www.trondheim.folkebibl.no/db/adresseboktrondheim/) finner vi verken Lina eller Johan i årene fra 1888 da den først kommer ut, og frem til 1894. Da dukker Lina Selsbak opp som Roskone, bosatt i Erling Skakkes gate 18. Hvordan dette henger sammen med at hun er nevnt i folketellingen 1891 gjenstår å finne ut, men i Adresseboken er de ikke. Ved Linas død er hun omtalt som "fabrikkarbeiders enke". Vi kan kanskje anta at Johan er død en gang før 1891 siden Lina skal være nevnt i folketellingen da, men ikke han. Fordi ingen av dem er nevnt i Adresseboken i årene før dette, kan vi ikke gjøre ytterligere antakelser om når han er død, og både dødstidspunkt og -sted gjenstår å bli bekreftet.Han skal iht Einar Berg ha vært verftsarbeider - som snekker - ved Fabrikken ved Nidelven - forløperen til Trondhjems Mekaniske Verksted - der han blant annet var med å bygge det første dampskipet som ble levert fra verft i Trondheim. At han arbeidet ved Fabrikken ved Nidelven er en familieberetning det gjenstår å undersøke nærmere, men det er liten grunn til å tro at det ikke medfører riktighet. Det passer som nevnt også med beskrivelsen "fabrikkarbeiders enke" da Lina døde i 1909.Hvorom allting er; Johan Selsbak ser ut til å ha ført et noe brokete liv. Da ektefellen Lina døde i 1909 står hun oppført som "fabrikkarbeiders enke", vi vet at han var fyrbøter - på et dampskip, må vi tro - da arrestordren ble utstedt i 1875, og vi vet at han var slakter ved folketellingen i 1865. Hva som skjedde mellom 1877 da Johan og Linas yngste datter ble født og frem til hans død - når og hvor? - vet vi intet omkring. I folketellingen 1900 er Oline Mathea Selsbak - som hun kalles der - bosatt i Kongens Gade 5b, angitt som "gl. Fattighus og Thomas Angels Stuer". Det heter i denne folketellingen at hun er født 1836 i Åsen. Hun er "Roskone" i fattighuset, en anmerkning som i folketellingen er gjort med blå blyant. De øvrige beboerne på adressen er beskrevet som fattiglemmer. Einar Berg har forøvrig fgjennom hele livet en liten barnestol som Johan Selsbak hadde laget. Det var et dyktig, lite stykke arbeid som var nedarvet i familien. Denne stolen gikk dessverre tapt ved en husbrann 2. mai 2010.

Johan Kristian Selsbak og Mette Oline Johnsdatter Loes barn var:


4. ledd Olaf Margido SelsbakEkteparet Selsbak

Olaf Margido Selsbak og Anna Ræstad (fullt navn: Berethanna Lisbet Larsatter Ræstad) (Foto: Satt sammen av forfatteren fra to bilder i henholdsvis Einar Berg og Roar Bergs eie). Se annet bilde av Anna Ræstad og større utgave av bildet av Olaf M. Selsbak . Se også originalbildet av Anna Ræstad (over) med med sine to eldste barn Carl og Lovise, fotografert omkring århundreskiftet. Foto: Olav Skjevlos fotoatelier, Trondheim.


Med Anna Ræstad hadde Olaf Margido Selsbak tre barn:


[1] FamilySearch, Den Norske Kirke, Bakklandet menighet, døpte 1851-1861
[2] FamilySearch, Den Norske Kirke, Bakklandet menighet, døpte 1865-1877
[3] FamilySearch, Den Norske Kirke, Bakklandet menighet, døpte 1819-1850
[4] Digitalarkivet, Vår Frue Kirke MINI 602A17