StartPage

Minneord over Olav Ravn

Tillatelse til å bruke disse minneord er gitt av forfatteren Helge B. J. Tideke. Minneordet stod i avisen Nordlys den 16. februar 2007. Dette er redigert av Steinar Winnem.

Minneord

Tillatelse til å bruke disse minneord er gitt av forfatteren Grener Grenersen. Minneordet stod i avisen Fremover den 13. februar 2007. Dette er redigert av Steinar Winnem.

 

     


Siste endring: 10-Sep-2007
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler