Startsiden

Slekten Hagen fra Gudbrandsdalen og dens forbindelse med rambergslekten Berg


Den 22de September har ieg holdt Visitads i Flagstad Kirke, og hørt den Allernaadigst beskikkede Sognepræst for Flagstad og Moskenæs Menigheder Hr. Johan Strachen Westervaldt, hvis grundige(?) Foredrag vil udbrede christelig og praktisk Oplysning. Ved at oplæse Den kongelige Allernaadigste Befaling af 18de Juli 1800 og Biskopens Kollats af  13de Martii 1801 har ieg anbefalet ham til Menighedernes Agtelse og Kiærlighed. Tillige blev Peder Hagen indsat offentlig som Skoleholder og Kirkesanger imod af klokker Embedets Indtægter at faa det Tillæg, som han efter disses Beskaffenhed og Sognepræstens kunne maatte ved Flid og Iver i sit Embede giøre sig værdig til. Skolevæsenet anbefaler især den værdige Sognepræsts Omsorg hvorved den Aftale blev giort, at Skoleholderen Peder Tangen maa modtage i sit Huus alle de Børn som Sognepræsten henviser til ham, og der forblive saa længe, dog paa deres egen Kost, som Sognepræsten anser nødvendigt efter Fremgang i deres Oplysning. I henseende til Skolekassens Indtægter har han i Forening med Bygde-Kommisionen at træffe de beste Anstalter. Til hvilket, som i det hele Embeds værdige Førelse(?) ham tilønskes Held, --- og Kraft.   E.A. Colban.
[1] JaKirkeboken for Vågå 1739-1810 s. 10. Opplysninger fra Jarl Christensen, 2011.
[2] Kirkeboken for Vågå 1739-1810 s. 109. Opplysninger fra Jarl Christensen, 2011.
[3] Kirkeboken for Vågå 1739-1810 s 18. Opplysninger fra Jarl Christensen, 2011.
[4] Kirkeboken for Vågå 1739-1810 s. 61 og 62. Opplysninger fra Jarl Christensen, 2011.
[5] Flakstad kirkebok 1792-1819 s 12. Opplysninger fra Jarl Christensen, 2011.
[5] Flakstad kirkebok 1792-1819 s 27. Opplysninger fra Jarl Christensen, 2011.
[6] Flakstad kirkebok 1792-1819 s 52. Opplysninger fra Jarl Christensen, 2011.
[7] Generelt går kyststrømmene nordover, men med en del uro rundt Lofoten - se http://www.imr.no/temasider/havomrader_og_okosystem/lofoten_vesteralen/stromforhold/nb-no (red anm)

     


Siste endring: 27-Dec-2011
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler