Startsiden

      

Agersborg-slektens tilknytning til Hveding-ættenHolten finner ikke belegg for at det skal ha vært et femte barn, Jonas Nilsen Agersborg, slik det er fremstilt andre steder [E].

[A] - Det synes fremgå av det materiale han har gått gjennom at hun er eldst av barna, skriver Holten. - Fødselsåret for Jørgen Nilsen har jeg beregna ut fra at han ikke er med i manntallet 1664 og er heller ikke medtatt blandt dem som er f. 1665, iflg. Hr. Nilses egne oppgaver.
[B] Alderen til den yngste dattera bygger på ei oppgave fra Hr. Nilses overordnede, Stangvikpresten Johan Mentzen (Darre) fra 1683 som sier at "Margrette, Sahl. Hr. Nilses haver et barn paa 10 aar hos sig"
[C] I 1681 sies det i ei skatteliste: "Surendals Prestegaard, Hr. Niels Jørgensen och hans qvinde med 4 børn" Også i 1676 sies det at kapellanen "er af Ringe formue, anteignet self siette". På tinget 1686 sies det at Margrete, sahl. Nilses er fattig og nødstilt, med
mange små farløse barn, og "heyelig hielp behøfver". Ho døde på Harang i Surnadal 1708.
[D] Holten nevner at Mikel Darre kanskje var i slekt med Johan Mentzen i Stangvik. Surnadal var kapellani til Stangvik da. Johan var sønn av Trondheimspresten Mentz Ckristoffersen Darre, og familien Agersborg har nok kjent dem.
[E] Iht Markhus var det også et femte barn, Jonas Nilsen Agersborg, men Markhus plasserer både ham og de andre som barn av ekteskap nr. 1 - men uten å være sikker.


      


Siste endring: 10-Sep-2007
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler